Пенчо Славейков

Епически произведения, непечатани приживе на поета

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

ДВА СЪНЯ

 

Пенчо Славейков

 

 

 

Дала е съдбата на поета
блага участ - в благостта си клета:
ясен поглед, блянове, мечти,
жежко сърце, в сърцу дух светѝ.

 

С тези дарби нему е отровен
земния удел, живот световен
и живее отчуждено той
в творенията на гения свой.

 

И живота нѐживот го счита...
И душа му во мечти отлита
зад предели на живота, вън...
Сепва се. Чело привожда. „Сън!“ -

 

неговите жарки устни шепнат.
„Сън!“ - повтаря той отново сепнат -
но такъв е и видимий свет:
сън на бог... во този на поет!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Епика“, Пенчо Славейков, съст. Стоянка Михайлова, Камен Михайлов, Изд. „Фигура“, С., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]