Пенчо Славейков

Епически произведения, непечатани приживе на поета

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

ГНИЛОТО ГНИЕ

 

Пенчо Славейков

 

 

 

Граф Хартенау, нявгашен герой,
гний сложен там в железний скарофаг
на гнилий под во старовремски храм...
Наоколо му пустош и е мрак.

 

Не чуй, не види нещо вече той,
наоколо му пустош и е мрак...
И споменът му гние с него там
на гнилий под, в железен саркофаг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Епика“, Пенчо Славейков, съст. Стоянка Михайлова, Камен Михайлов, Изд. „Фигура“, С., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]