Пенчо Славейков

„Епически песни“, 1907

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

ЛУД ГИДИЯ

 

Пенчо Славейков

 

 

 

*

 

 

„Криво седи, право съдѝ,
         стар кадия -
не оставя на мир село
         луд гидия!

 

Не е лудо като други
         от селото -
тамбура му яворова
         на бедрото.

 

Рано утром млад гидия
         почва леко,
свири леко, а се чуе
         надалеко;

 

надалеко по полето
         до жътварки -
сърпи пущат и зафърлят
         паламарки.

 

Плясват с ръце и залавят
         хоро вито -
извиха се, изтъпкаха
         златно жито...

 

Дойде пладне, лудо-младо
         не почива,
колко свири, толкоз повеч
         зле отива:

 

че се чуе до невести
         на реката -
те забравят бухалките
         и платната,

 

та на хоро се залавят
         пощурели,
дойде порой и отвлече
         платна бели...

 

Падне вечер, луд гидия
         не престава -
на бабите край огнище
         мир не дава,

 

насам-натам - унесат се
         в глас далечен:
огън гасне - все зелника
         недопечен!“

 

 

* *

 

 

Криво седи, право съди стар кадия:
„Скоро тука тамбурата, луд гидия!

 

Де да видим що е това за свят чудо,
как тъй става старо - младо, младо - лудо.“

 

Занаглася тамбурата момко млади -
стар кадия по брадата се поглади;

 

дръпна лудо теловете за налука -
стар кадия кравай мустак позасука;

 

ей го спрепна, ей го метна изведнъжка -
че се сепна кадиево сърце мъжко;

 

и не почнал истинската луд гидия -
на юнашки нозе рипна стар кадия:

 

сви, изви се чак от подът до тавана! -
паницата с мастилото от дивана

 

и торбите с харзували по стените
като пилци полетяха из мъглите...

 

„Свири, свири, Бог убил те, луд гидия,
божа дарба не заптисва стар кадия!

 

Свири, струвай старо - младо, младо - лудо:
що е божа дарба - то за свят е чудо.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Епика“, Пенчо Славейков, съст. Стоянка Михайлова, Камен Михайлов, Изд. „Фигура“, С., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]