Пенчо Славейков

Епически произведения, непечатани приживе на поета

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

***

 

Пенчо Славейков

 

 

 

На върховете снежни на Монблан,
от вихрите световни там завян,

 

спря корабът на мойте скърби черни
и викнах аз: „О, ледове чемерни,

 

при вази дойдох да смразите вий
скръбта у мен, що в пламен лют се вий,

 

дано така от нея се избавя...
Светът мен - него ази да забравя!“

 

Но чух таинствен да отвърна глас:
- Но тя ще е изложена тогаз

 

на погледа на халювците разни,
що идват тук да зяпат: с мисли празни

 

ще я открие някой и скърпи трактат -
и би ще пак извадена на свят.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Епика“, Пенчо Славейков, съст. Стоянка Михайлова, Камен Михайлов, Изд. „Фигура“, С., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]