Пенчо Славейков

Епически произведения, непечатани приживе на поета

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

НА БРЕГА

 

Пенчо Славейков

 

 

 

В мъчителни пориви, във томленье
минаваха години, дни безчет...
Но някакъв таинствен глас напред
поддържаше заветното стремленье.

 

То бяха дни, години на броженье:
ту пламваше в душа ми ясен свет,
ту пак за миг с мъчителний си гнет
над съвестта надвисваше затменье.

 

В онези дни, сред пориви несвясни,
един след други идеали менях -
един от друг по-горди и неясни.

 

Но хвала тям!... Можах, о, изповедам,
да опозная себе си чрез тях
и без вражда на другите да гледам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Епика“, Пенчо Славейков, съст. Стоянка Михайлова, Камен Михайлов, Изд. „Фигура“, С., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]