Пенчо Славейков

Епически произведения, непечатани приживе на поета

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

ОБЛАЦИ

 

Пенчо Славейков

 

 

 

Бурята мина, изведри се сводът небесний. Приветно
слънце огрея поля и гори, и равнини,
както при пролет, во нова облечена цветна премяна.
Свежият въздух изпълват песните на птичките божи -
о, не е бивало ясно така на сърце ми отдавна.
Тайната негова скръб замени тиха радост,
всичко досега, което го й мъчило, гризло,
като че облаци тъмни отнесоха с себе навеки!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Епика“, Пенчо Славейков, съст. Стоянка Михайлова, Камен Михайлов, Изд. „Фигура“, С., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]