Пенчо Славейков

Епически произведения, печатани приживе на поета

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

ОТДАЛЕЧ

 

Пенчо Славейков

 

 

 

Далеч от моя роден край,
          прекрасен и злочест -
но той е близо при сърце ми
и с трепет то очаква благ
          оттам да чуе вест.

 

Но досега нито едничка,
          нито една не чух,
която да ми не развреди
сърцето - и да не изтръгне
          от него вопъл глух.

 

Разкъсаха тез ядни вопли
          сърцето ми докрай!
И заприличало е днеска
то на разкъсаний в неволя
          далечен роден край.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Епика“, Пенчо Славейков, съст. Стоянка Михайлова, Камен Михайлов, Изд. „Фигура“, С., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]