Пенчо Славейков

„Епически песни“, 1907

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

ПО ЖЪТВА

 

Пенчо Славейков

 

 

 

Постатта поведе сръчно бяла Неда;
Стаменко по нея сили да преваря -
Неда шеговито изпод вежди гледа
той и тъй, усмихнат, неи отговаря:

 

„Бързай, бяла Недо, облог с тебе бия,
не те ли спреваря, давам, душо блага,
пръстен на ръката, нанизи на шия
и сърце придавам - придан тебе драга.“

 

Бърза бяла Неда, жъне и отваля,
а сърце й трепка, като птичка плаха...
Слънцето отскочи вече на копраля,
морните жетвари на похапка спряха.

 

Само бяла Неда сърпът не оставя,
пòчив и похапка - кой за тях ти мари...
„Да му мисли, който òблог се залавя!“ -
Стамена подкачат охолни другари.

 

Слънце спря на пладне. Ветрец не подухва
и омара трепка над поле. На зàвят
морната дружина седна да пладнува;
само те двамина сърпи не оставят.

 

Двайсет пъти вече пòстат подновиха -
нито той настига, нито тя оставя...
В слепи очи бие кръв младежка лихо,
погледи премрежа слънчова замая.

 

Щом да отмалнеят сили заморени,
младо сърце пак ги с порив нов подьема...
Падна вечер. Неда дружките засмени
дразнят: „Зор голям е по севда голема!“

 

Ясно слънце зайде зад балкан далечен,
над полето лъхне преднощна прохлада;
да привърши всякой своя труд уречен
старий драгоманин виком заповяда.

 

Стаменко и Неда, както в зори ранни
почнаха, така се настигнали спряха...
Охолни жътвари, около им сбрани,
право се в очите Стаменку присмяха.

 

„Пръждомà! Не òблог - аз шега си бия!“ -
бледен той извика, устни стиснал ядно...
Люшна се и възнак бяла Неда падна -
остра дума, остър нож в сърце проби я.

 

Стекоха се дружки с вик от изненада,
милват я, с водица пръскат бледо чело...
Всуе... Млади дружки дружката си млада
понесоха мъртва плачешком към село.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Епика“, Пенчо Славейков, съст. Стоянка Михайлова, Камен Михайлов, Изд. „Фигура“, С., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]