Пенчо Славейков

Епически произведения, непечатани приживе на поета

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

ПОЕТ

 

Пенчо Славейков

 

 

 

В наший век, от вяра скуден,
поетът ведущий живей
и тежък дял му е отсъден -
един за всички да милей,

 

защот` от божий пламък чуден
в душата кротка искра грей!...
И Бог му й дал дух смел и буден,
той над вселената владей;

 

с чист поглед вредом той достига -
в небото, вдън земята чак,
на тъмната световна книга

 

да разпознава всякой знак;
с десница мощна, бодра вдига
на правдата свещений стяг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Епика“, Пенчо Славейков, съст. Стоянка Михайлова, Камен Михайлов, Изд. „Фигура“, С., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]