Пенчо Славейков

Епически произведения, печатани приживе на поета

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

КЪДЕ Е МОЯТ РОДЕН КРАЙ

 

Пенчо Славейков

 

 

 

Къде е моят роден край?
Дали е роден край земята,
където първи път зората
над мен видях да засияй?

 

Дали е той прекрасний кът,
где майчин се език говори?
Сред бащини широки двори,
где чудно дъбове шумят?

 

Где чудно дъбове шумят
за старо време, стари песни
и люлкат с тях съня несвесни
на тез, що непробудно спят?!

 

Живеят мои братя там,
по име само мои братя -
не сгрява вече тям душата
на обич и омраза плам!

 

Студено е... Туй племе знай
сал низки страсти, низка злоба...
И с тях ще да се срине в гроба...
- И нямам ази роден край.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Епика“, Пенчо Славейков, съст. Стоянка Михайлова, Камен Михайлов, Изд. „Фигура“, С., 2001 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]