Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

 

ДА БЪДЕ ДЕН!

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Нощта е черна и зловеща,
  нощта е ледна като смърт.
  В разкъсаната земна гръд
  струи се бавно кръв гореща.
  В димящите развалини
  безокий демон на войната
  развял е хищно знамената
  и меч въз меч безспир звъни.
  Сред мрака непрогледно гъст
  стърчи злокобен силует
  на някакъв грамаден кръст,
  и хилядни тълпи отвред
  вървят, подгонени натам
  от яростта на златний бог.
  И мрака става по-дълбок,
  тълпите нижат се едвам.
  За въздух жадни са гърдите,
  очите молят светлина,
  един копнеж, мечта една
  гори и се топи в душите
  и през сълзи и кървав гнет,
  през ужаса на мрак студен
  разбунен вик гърми навред:
  „Да бъде ден! Да бъде ден!“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]