Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

 

ДЕЦАТА

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Кат змей непобедим
  извива дълъг влак
  и сплита в черен флаг
  искри и тежък дим.

   

  Над пустото поле
  надвисва самота
  и врани на ята
  отмерят там криле.

   

  С помръзнали лица,
  в разкаляния път,
  към влака с вик търчат
  рой дрипави деца.

   

  Но тренът все лети,
  далече устремен,
  и в гаснещия ден
  проблясва и трещи.

   

  И всеки ден така
  пламтящ и чужд лети
  и в сънни пустоти
  те махат му с ръка.

   

  Те пращат му привет
  с възторжени очи
  и гледат как хвърчи
  живота все напред.

   

  А в пустото поле
  пристъпя вечерта
  и врани на ята
  отмерят там криле.

 

 

 

 

 

 

               ---

 

 

               Стихотворението е публикувано за първи път в „Червен смях. Седмично илюстровано литературно-хумористично списание.“ София, г. II, бр. 9 от 4 март 1921 г., с подпис: Христо Смирненски. Поместено заедно със стихотворенията „Ковачът“ и „Погребение“ и номерирани съответно 1, 2 и 3.

 

 

 

върни се | съдържание | продължи     

 

 

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]