Христо Смирненски

проза

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

ИЗ ВЕСТНИЦИТЕ

 

Христо Смирненски

 

 

 

          Винаги добре информираният в. „Утро“ навярно от любезност към читателите си предава следното невярно съобщение:
          „Изобщо в България затъмнението почва към 9 ч. 2 м. и свършва към 12 ч. 25 м. по официално време“.
          Това е вече прекалено. Макар да не сме кой знае какви капацитети по астрономия, но ние смело можем да кажем, че това съобщение на „Утро“ е невярно или, най-малкото, непълно: затъмнението в България трае точно 24 часа всяко денонощие. И това затъмнение е започнало още от време оно и къде му е краят, д-р Дънов едва ли може да каже. А не само от улиците може да се наблюдава туй затъмнение. И в канцеларии, и в кабинети, и в църковен събор, и в партийни клубове, и в Народно събрание, и къде ли не! „Изобщо в България затъмнението“ никога не е преставало, драги колеги.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 2, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]