Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

КАТИ И ЛИНА

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Закрача ли в булвара
  в устата си с цигара
  сред пъстрите костюми,
  сред тънички парфюми,
  аз зная, че край мене,
  забързали засмени,
  ще минете вий двете,
  о, Линочка и Кети!

   

  Реша ли както всички
  в зелените горички
  сред пролетна омая
  и аз да помечтая,
  то непременно двете,
  затъкнали по цвете,
  ще минете благата,
  о, Линочка и Кати!

   

  В театъра ли ида,
  там вази пак ще видя
  с страни заруменели
  и рокли снежнобели -
  две пеперуди снежни,
  две гълъбчета нежни,
  две лилии в градина,
  о, Катенка и Лина.

   

  Веднаж на пет години
  и моя милост мине
  към черквата от скука,
  о, чортове, и тука
  аз вази пак ще срещна
  и ей душа ми грешна,
  след толкоз труд смирена,
  пак дяволът я взема.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]