Христо Смирненски

проза

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯТА В ГЕНУА

 

Христо Смирненски

 

 

 

          Вчера редакционният съвет определи кореспондента, който ще информира читателите на „Българан“ по всички въпроси, повдигнати край зелените маси в Генуа. Наистина, „Българан“ не е получил още специална покана от увеселителния комитет при Обществото на народите, но ние не се съмняваме, че великият хуморист Лойд Джордж и миротворецът Поанкаре няма да пренебрегнат своите събратя. Нас не ни ласкае мисълта, че ще бъдем на една маса с тия световни величия, още повече че хумористична България ще бъде достатъчно добре представена от г-н президента. Журналистическият дълг, именно той, ни кара да не жалим средства, за да държим в течение по работите в Генуа нашите читатели. Ето защо издателството отпусна една доста почтена сума за българанската делегация, която ще се състои от един делегат и три частни секретарки и седем машинописки. Делегацията ще отпътува със специален спален вагон от царската спирка, за да подчертае своите републикански тежнения. Засега името на делегата ще държим в тайна, страхувайки се, че столичани ще поискат веднага да узнаят обвинителните материали, с които „Българан“ ще се яви в конференцията. „Българан“, който заедно с правителствената делегация смята съвършено да уплете Лойд Джорджа, г-н Факта [Министър-председател на италианското правителство по това АУЧ време - б. р.], Поанкаре и всички други, уповавайки се на своята дипломатическа ловкост, ще представи три въпроса в Генуа, въпроси от крупна величина и всемирно значение:
          1. Турлаков или Стамболийски? Кой е прав, кой е крив?... С условие, че Лойд Джордж ще определи само това, без по-нататък да се бърка в домашните работи на България.
          2. Какво мисли г. Поанкаре по нашия правопис и по университета?
          3. Знаят ли добре италианците кой изгони едно време цар Фердинанда. Ако знаят, защо продължават да мълчат по този въпрос?
          Това ще бъде на първия ден. Останалите 19 дни делегацията ще апелира непрекъснато. На 20-ия ден тя ще подпише резолюцията на конференцията в Генуа, с която ще уговаря уреждането на една нова конференция, която ще има за цел подготвянето на една друга конференция. В последната конференция ще се разисква дали да свикат още 7-8 конференции и т. н. Редакцията на „Българан“ е определила 3 милиона в неизвестна валута за своя делегат. Ако от тези 3 милиона останат неизразходвани 5-6 милиона, ще бъдат върнати с чекове.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 2, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]