Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

КОВАЧЪТ

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Под черната стряха на хижица ниска
  отмерен разнася се звън;
  възпламва, проблясва и бодро се киска
  червена купчинка огън.

   

  И пламъкът багри със пурпур мистичен
  изопнати здрави плещи:
  ковачът изправя се с чука челичен,
  желязото звънко трещи.

   

  Трептят и се сплитат искри многоцветни,
  съзвездия бликват за миг;
  изваян от бронз сякаш, ярко просветне
  и стъмни се старчески лик.

   

  А там, зад духалото, бледо момиче
  ритмично се клати и пей,
  венец златоискрен косите му кичи
  и плач в песента му се лей.

   

  Но вдига ковачът десница корава,
  звънтят наковалня и чук -
  желязото съска, искри разпилява
  и вие се в работен плуг.

   

  А пролет ще дойде, в полята ще звънне
  викът на работен орач
  и плугът ще плъзне над угари сънни
  сред синия утринен здрач.

   

  И всичко ще трепне сред изблик на нови
  надежди за слънце и плод,
  и плугът ще броди, събужда и рови
  земята за новий живот...

   

  Но удря ковачът със чука челичен
  и дъжд от искри той пилей,
  а там зад духалото бледо момиче
  ритмично се клати и пей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]