Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

ВЕРИГИТЕ НА МИСЪЛТА

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Когато мъртвата пустиня
  на свойта черна слепота
  Човекът с пот и кръв премина
  под ударите на Смъртта,
  и окървавен, блед излезна
  на стръмний житейски път -
  пред енго с рев страхотна бездна
  разкри студената си гръд.
  Самин сред хаоса безбрежен
  на непрогледни векове,
  той тръгна, бодър и метежен,
  по голите й брегове.
  А пълна бездната бе с грохот,
  с незнайни ужаси и мрак
  и Демонът пред всеки проход
  поставил беше кървав знак...
  Но ето, трепнаха тъмите,
  извърна поглед плах Нощта
  и в миг проряза висините
  златиста огнена черта.
  В почуда спря се Человека
  и зърна днес и навсегда:
  лъчи по земната пътека,
  а над челото си - звезда.
  И грейна огнена, сияйна
  над него Мисълта-звезда:
  утеха в мъката безкрайна,
  сестра при радост и беда...
  Преплитат се пътеки смътни,
  реве пустинен ураган
  и в него страховито тътне
  плачът на идол развенчан.
  Но бодър Человекът броди
  и смело тайните чете -
  звездата го крепи и води,
  звездата грее и расте.
  А колко много черни братя
  посрещнаха я с гняв и злъч,
  закрили своите обятия
  за нейния рубинен лъч!
  Един ли тук изви десница,
  замервайки я с кал и пръст,
  веднъж ли чиста кат девица
  биде разпъната на кръст?
  Но кой от призраците нощни
  лика й светъл засени?
  Не грей ли ярка и разкошна
  през мраз и черни тъмнини?

   

  Когато в шумните площади,
  изправил старческа глава,
  Сократ призва сърцата млади
  и в огнените му слова
  проблесна красота нетленна,
  огряла нов път на света -
  нима отровата студена
  можа да стигне Мисълта?
  Нима тълпа от фарисеи -
  слепци с угаснали очи,
  убиха светлата идея
  и трепетните й лъчи
  не се разляха от Голгота
  над всеки дом и всеки друм,
  издигнали се над живота
  с крилата на божествен ум?

   

  И днес, когато необятна
  по блясък, мощ и красота,
  тя грей в сиянието златно
  над трепетната ни мечта -
  мечта да видим всички братя
  изтръгнати от нищета,
  вий пак зовете тъмнината
  в жестока битва с Мисълта!...

   

  Ковете тежките окови
  на немощния си закон,
  гответе хладните отрови
  и пламъците на Нерон!...
  Какво сте вие, сенки бледи,
  безумни рожби на нощта?
  Над пировите ви победи
  стоим с усмивка на уста.
  Над всяка бездна и верига
  свободна мисълта лети
  и грешната ви власт не стига
  до чудните й висоти.
  Какво сте вий, безумни люде,
  и що е вашият закон?
  Какво са черните заблуди
  и сянката на златний трон?
  Днес, вижте вий: все по-разкошна
  трепти звездата над света -
  топят се призраците нощни
  под блясъка на Мисълта.
  И ето, робът, сред огньове,
  пристъпва с исполински ръст
  и на вековните окови
  разбива и последний къс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]