Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

МОРЯЦИ

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Ти виждаш ли бленувани земи?
  Позна ли тоя стръмен бряг?...
  О, нека бурята край нас гърми
  и нека тегне леден мрак.

   

  Умря с усмивка старият моряк -
  вълна го буйно приласка,
  когато той към светлия маяк
  прострял бе трепетна ръка.

   

  Но кой от свиден бряг ще ни лиши?
  Кой устрема ни смел ще спре? -
  Под вихъра на младите души
  летим над мрачното море.

   

  Ту се издигнем в грохот и кипеж
  и зърнем в миг жадуван бряг,
  ту шеметна вълна сред лих летеж
  към бездната ни спусне пак.

   

  Но с бодра, бойна музика гърми
  морето в своя бурен рев
  и в снежна пяна кипва и дими
  с вълни от разтопен седеф.

   

  И на вълните горди с гордостта
  въртим ний крепките весла,
  а като бели пламъци в нощта
  размахват чайките крила...

   

  Ти виждаш ли бленувани земи?
  Позна ли тоя свиден бряг?
  О, нека, нека бурята гърми -
  пред нас е светлият маяк!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]