Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

 

НИЙ

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Ний всички сме деца на майката земя,
  но чужда е за нас кърмящата й гръд,
  и в шеметния кръг на земния си път,
  жадувайки лъчи, угасваме в тъма -
  ний, бедните деца на майката земя.

   

  Край нас се вие бич, над нас тежи хомот
  и робския закон на жълтия метал;
  ний раснем в нищета, ний гаснем сред печал
  и ръсим в своя друм сълзи и кървав пот -
  ний, бледи смъртници - родени за живот.

   

  А ний сме океан от огнени вълни,
  величествен керван към светли висоти;
  Чрез нашите сърца вселената тупти,
  живота се крепи на раменете ни,
  но ний сме океан от стенещи вълни.

   

  На земните блага всевечни сме творци,
  а нужда ни души до хладната си гръд.
  Под черните крила на дебнещата смърт
  привеждаме чела със трънени венци -
  ний, вечните творци, ний морните борци.

   

  Но иде ден на съд! Над майката земя
  надвисва ураган и в громкия му зов
  преплитат се ведно омраза и любов,
  а майката земя възсепва се сама,
  потъпкала греха, отърсила срама.

   

  Защото в боен ред сред робската тъма
  възбунени вълни издигат се със рев,
  защото накипя свещеният ни гнев
  и неговият вик стозвучно загърмя:
  „И ние сме деца на майката земя!“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]