Христо Смирненски

проза

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

ОЧАКВА СЕ

 

Христо Смирненски

 

 

 

          Очаква се да минат трите дни, определени от в. „Утро“, за да бъде заловен атентаторът от 27 май.

 

 

          * * *

 

 

          Мнозина очакват да бъде внесен в Народното събрание законопроект, с който това лято всички мухи да бъдат монополизирани за отпечатване на реклами „по повърхността им“. От очаквания законопроект се очакват милиарди левове приход на държавата и оправяне на бюджета.

 

 

          * * *

 

 

          Очаква се централният комитет на „широката“ партия да си поръча на Запад големи тефтери за записване на новите членове, които масово припкат към новата общоделска главна квартира на ул. „Ломска“, припкат и толкоз много бързо, че в бързината си я прескачат. „Временно“ цялата партия ще бъде записана в едно тефтерче от цигарски книжки.

 

 

          * * *

 

 

          В редакцията на вестник „Мир“ всеки ден очакват падането на съветите в Русия. Очаква се вечно да очакват.

 

          Очаква се неочаквано да се покачи българският лев.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 2, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]