Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

 

ОГНЕН ПЪТ

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Не тревога душите до болка терзае,
  не съмнение блика в гърди -
  исполинска десница днес нов път чертае
  с петолъчни пламтящи звезди.

   

  През дима на злокобните черни руини,
  през гърма на жестоката бран -
  над света като пролетна буря ще мине
  мълнекрил, ведролик великан.

   

  Ще разцъфнат рубинени, къдрави пъпки
  по следите му вредом в света
  и градът, и селото свещените стъпки
  ще целунат с горещи уста...

   

  Не съмнение блика над знойни копнежи!
  Тъй е нужно - ще бъде така!
  С петолъчни звезди днес велик път бележи
  исполинска желязна ръка.

   

   

  „Работнически вестник“, 6 юни 1922

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]