Христо Смирненски

проза

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

ИЗ ВЕСТНИК „ПОБЕДА“

 

Христо Смирненски

 

 

 

          В едно от кьошетата си същата тая грациозна „Победа“ печата тлъсти букви, тлъсти като кокала, който гризе, следното двувърхо антрефиле:
          „За нападки срещу министрите чрез публични речи или чрез печата в Германия наказанието е затвор и глоба до 500 хиляди марки“.
          Охо-хооо! Да ти е драго. Хем затвор, хем 500 000 марки. Ех, ако това двувърхо антрефиле постигне целта си: с едното си острие да изчовърка из главата на някой български народовластник един законопроект в същия смисъл, а с другото да удари опозицията право в сърцето, ще гледаме тогава циркови панорами:
          - Кой беше, кой беше този, дето сега държа реч против министрите?
          - Аз... ама такова...
          - Никакво такова! Дай 500 000 лева и ела на 2-годишен курорт в Централния затвор!
          - Ами ти какво си писал нещо против правителството?
          - Кой, аз ли? Нищо подобно.
          - Ба, писал си, писал си. Ето тука, видиш ли, писал си против вестник „Победа“ и Атанас Телефончето. Дай 500 хиляди лева.
          ...Още 500 хиляди лева, други 500 хил., пак 500 000 лв. ...
          - Господин Турлаков, оправи ли се бюджетът?...
          - Оправи се, оправи се и държавният бюджет, и бюджетът на „Победа“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 2, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]