Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

ПОКРАЙ ХАЛИТЕ

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Покрай халите се трупа
  пъстра армия безброй.
  Ето група подир група
  влачи се с нечуван вой.

   

  - Сбирайте се, столичани,
  да потушиме глада.
  Толкоз време господ храни
  нази с въздух и вода!

   

  Богаташи, сиромаси,
  всички стройте се насам!
  Вместо музика, стомаси
  марш за бой ще свирят нам.

   

  Скоро тез врати железни
  ще дадат на нази път,
  нашата войска ще влезне,
  ще завземе всеки кът.

   

  Но пред телените мрежи
  щем - не щем ний пак ще спрем.
  Тез касапи, тез невежи!
  Пак ще трябва да ревем.

   

  Пак ще трябва да се молим:
  - Отделете и за нас!
  - Махай ми се, я не колим! -
  ще отвръщат те тогаз.

   

  Нечем молене, ни злато,
  мярка няма мойта мощ,
  мойто царство е богато:
  имам кокали цял кош!

   

  Богаташи, сиромаси,
  всички тичайте насам!
  Вместо музика, стомаси
  марш за бой ще свирят нам!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]