Христо Смирненски

проза

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

ПОЩА

 

Христо Смирненски

 

 

 

          Д-р Чук - Русе. Вместо да закачате Лилиева, по-добре ударете се по главата един-два пъти с псевдонима си, може би тогава ще почнете да проумявате.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 2, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]