Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

РУСКИЯ ПРОМЕТЕЙ

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Аз много огън хвърлих по земята!
  Разкъсах хиляди слънца
  и с размаха на дързост непозната
  запалих робските сърца
  със урагани от искри...
  Като грамаден фар на свободата,
  изправен пред великий вход
  на новия живот, душата ми гори -
  душата на един велик народ!
  С виелици от огнени звезди
  поръсих земните гърди,
  със гръм раздрах аз черните завеси
  сред храма на вековните заблуди
  и мълния далеч, далеч разнесе
  божествен пламък за милйони люде.
  Москва пламти. Берлин буботи,
  Париж облян е в странен блясък,
  под Лондон глух подземен трясък
  отронва тежките си ноти,
  от Ню Йорк чак до Атлантика,
  надлъж над земната снага
  прострях рубинена дъга;
  вълни от пламъци тя блика
  и водопади от искри се сипят
  над Индия и над Египет...
  Гори, гори земята,
  навред аз хвърлих огъня на свободата!

   

  А там на Олимп в златния си трон,
  с човешки черепи скрепен,
  изтръпна, Зевсе, ти.
  Нечакан ужас те смути
  и в буйно пламналия небосклон
  отправи поглед разгневен.

   

  И ето, Олимп се разтресе
  от мълнии и страшен грохот,
  орляк от черни птици се понесе
  в злокобен смъртен поход -
  безумний гняв на боговете!...
  Разкъса, Зевсе, мойте меса
  във пристъпи свирепи
  и белий сняг на недогледни степи
  обагри кървава роса.
  Но бурята на твоя гняв велик
  бе немощна пред мен
  и огъня свещен
  пламтеше все по-буйно всеки миг
  и ето, злоба пак те облада,
  и ето, в своя зъл копнеж
  поиска да ме оковеш
  със хладните вериги на глада.

   

  При Волга твоята сестра - смъртта
  надвеси черното крило
  и в окървавеното ми тело
  заби студените си нокте тя.
  О, Зевсе, златен бог на боговете,
  напразно си простираш ти ръцете
  и ме поглеждаш с кикот глух.
  Бесней в безумие, бесней!
  С какво ще угасиш ти моя дух -
  духът на новий Прометей?
  Отнет е огъня на твойта власт,
  разкъсани са черните окови
  и твърд и горд стоя изправен аз,
  като настръхнал огнен колос,
  и пръскам пурпурни огньове
  от полюс чак до полюс.

   

  Гори, гори земята -
  навред аз хвърлих огъня на свободата!
  И в онзи час, когато
  сърце ти ужаса ще вледени,
  когато стигнат Олимп бурните вълни,
  вълни от робските души,
  които ти от светлина лиши -
  о, Зевсе, вожд на златни божества,
  ще приведеш смирено ти глава,
  и сгромолясан ще те видя аз
  от трона на престъпната ти власт!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]