Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

РОБЪТ

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Роден в урагани, целунат от мълния,
  сред мрака той вдигна в почуда глава -
  душата му огнена болка изпълни я,
  ръцете му хладна верига скова...

   

  Безброй векове са над него преминали,
  море от беди и тъги го люля,
  преброди пустини и пропасти зинали,
  обагри с кръвта си безплодни поля.

   

  В Египет по жълтите огнени пясъци
  реди канари - пирамиди гради;
  в арените римски, сред дивите крясъци,
  той грохва с пронизани смъртно гърди.

   

  Над черните угари, сред мрака на мините
  с безропотна мъка земята дълбай;
  отровен от черния дим на комините,
  кове той метала, мълчи и страдай...

   

  Но ден подир ден и в очи опечалени
  проблясва заплаха, ненавист гори;
  искра след искра и пожарища алени
  избликват в смълчаните тъмни гори.

   

  Възкръсват в душата надежди погребани,
  ръката се свива в закана за мъст;
  и ето: наравно с планинските гребени
  изправя днес роба грамадний си ръст.

   

  Посрещнат там - злобно, тук - с привети ласкави,
  върви той и в погледа му е разлян
  и нежния трепет на цъфнали праскови,
  и смъртния гръм на разбунен вулкан.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]