Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Не ще отпуснем мускули железни,
  не ще сведеме пак чело,
  че времето върти над тъмни бездни
  великото си колело.

   

  И върху него точи меч разискрен
  гиганта огненочервен,
  а в погледа му чист и детски искрен
  усмихва се победен ден.

   

  Ала в душите като черен камък
  стои изправен спомен скъп -
  стои обгърнат в синкав пламък
  на вечна, негасима скръб...

   

  Смъртта понякога е твърде жалка,
  живота - непосилно груб,
  а в черната прощална катафалка
  лежи звезда наместо труп.

   

  Пред погледа вулканен стълб се вдига -
  вулкан от подвиг и копнеж,
  и виждаш: цялата земя не стига
  едно сърце да погребеш.

   

   

   

  „Работнически вестник“, 20 януари 1923 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]