Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

СЛЕПИЯТ

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Загърнат в сив шинел на камъка седи,
  от хладен камък сам изсечен;
  и гледа той с очи - угаснали звезди -
  в пустинята на вечна вечер.
  А пролетта усмихва се като дете,
  земята тръпне сред въздишки
  и слънцето за сватбен накит пак плете
  копринно-меките си нишки.

   

  Цигулки тайнствени и тих далечен звън
  за обич, за живот пак мамят,
  а той седи студен и в своя ранен сън
  прелиства морната си памят.

   

  И вижда сенките на сивите беди,
  на дните горестни и трудни
  и бледи лампи, трепкащи като звезди
  сред черния и влажен рудник.

   

  И вижда той: извил разискрени ръце,
  възбликва в миг пожар подземен.
  Пламти, лети... и лъхва в бледото лице
  целувката на огнен демон.

   

  ...И ето в мрак на камъка седи той: все така
  унесен в сивите печали
  и все тъй бавно, кротко, с ласкава ръка
  приклекналото куче гали.

   

  А пролетта усмихва се като дете,
  земята тръпне сред въздишки
  и слънцето за сватбен накит пак плете
  копринно-меките си нишки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]