Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

ТЪЛПИТЕ

 

Христо Смирненски

 

 

   

  В тълпите смълчана е буря незнайна;
  стопено е слънцето в тях.
  И често, сред гълъбов прах,
  опасват града те с верига безкрайна
  и в тази верига от роби се движи
  и черния облак на днешните грижи,
  и светлия призрак на празник свещен -
  свещения утрешен ден!

   

  За подвиг тълпите ги ражда земята,
  за подвиг безумно велик.
  И подвига им е безлик.
  кат’ млечния път разпилян в небесата,
  където се сплитат сребристи огньове,
  които не може око да улови.
  а все пак сияние чудно пламти
  в тез бледи, незрими звезди.

   

  В тълпите е скрита душата велика -
  душата на новия свят.
  И в шумния каменен град,
  когато борбата на пристъп ги вика -
  тълпите заливат гърмящи площади,
  тълпите люлеят грамадните сгради
  и блика душата във порив крилат -
  душата на новия свят.

   

   

   

  „Ботев лист“, 18 май (2 юни), 1922 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]