Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

НИЙ СМЕ ТИЛОВ УРАГАН

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Ний сме тилов ураган,
  водим ние страшна бран
  без „на нож“ и без „ура“.
  Ний пред светия олтар
  на касап или хлебар
  сме готови в своя жар
  да положим скромен дар -
  по три-четири ребра;
  ний ужасна сме войска
  със топове бамбашка,
  бързотечна сме река
  от глави, ръце, крака.
  Ний сме винаги на пост,
  та глада си - вечен гост
  да прогоним бар за миг.
  Ний сме армия безчет,
  водим боеве навред
  и трепери целий свет
  пред могъщото „напред“,
  пред гръмовния ни вик.
  В халите сме хала ний.
  Необятна мощ, що крий,
  всичко що помита в миг!
  Ний сме тилов ураган,
  всеки ден ний водим бран
  и не от един дюкян
  вземали сме страшна дан
  две-три биволски ребра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]