Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

УТРЕШНИЯ ДЕН

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Аз виждам: раждат се тълпи
  за утрото на празник свят
  и вред в настръхналия град
  духът на кървав бунт кипи.
  И всеки слаб и угнетен -
  на черна мъка светъл син,
  възраства като исполин
  и в страшен пристъп устремен,
  с море възбунени души,
  лети, гърми, зове, руши...

   

  Над него трепетни слънца
  преплитат утринни лъчи,
  а по следите му личи
  кръвта на хиляди сърца,
  туптели с порива свещен
  да слеят своя огнен ток
  ведно с тържествения звън,
  зовящ вселената от сън...

   

  Аз виждам: гърчи се пред мен
  последний призрак на нощта
  и кръв от зинали уста
  опръсква утрешния ден,
  а там по каменистий път
  на многовечната борба,
  удушил властната съдба
  до своята гранитна гръд,
  пристъпва человешкий род
  към дверите на нов живот.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]