Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

ВЕЧНИЯ КАРНАВАЛ

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Сред мрака на нощи безкрайни
  милиони люде се тълпят
  и удрят морната си гръд
  в гранита на вековни тайни,
  покрити с тягостна мъгла
  и кръв от борчески чела.

   

  Заключена зад хладни двери,
  лежи бездушна радостта
  и като сенки по света
  пълзят примамващи химери.
  Подире им със ропот глух
  блуждае человешкий дух.

   

  А скрит зад маската смирена,
  един престъпник ли до днес
  издига своя интерес
  за бог над цялата вселена
  и тласка в бездни и позор
  жадуващите слънчев взор?

   

  Там окървавена корона
  над куп от черепи лежи,
  тук, с пъстра маска от лъжи,
  служител верен на закона
  бесилки вдига и чрез тях
  прикрива собствений си грях.

   

  А жрец под празнични одежди,
  опит от вечна суета,
  кове олтар на глупостта,
  сърцата трови той с надежди
  и ръси пепел и тъма
  над светлий пламък на ума...

   

  Но в мрака на нощи незвездни
  отлитат глухо век след век
  и окървавений човек,
  пребродил всички тъмни бездни
  и зърнал вечний маскарад -
  въстава смел и непознат.

   

  Той бий оковите си черни,
  той вдига борчески глава
  и екват властните слова:
  „Свалете тези маски скверни!
  Аз вашите заблуди знам
  и слънцето ще стигна сам!“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]