Христо Смирненски

проза

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

ВЕЛИКИ МИСЛИ НА ВЕЛИКИ МОЗЪЦИ

 

Христо Смирненски

 

 

 

          Ал. Стамболийски. За да се дойде на власт - нужно е да се желае република; за да се стои на власт необходимо е да се подкрепя монархията.

 

 

          Малинов. Бамбашка страна сме, и това си е! Действаш ли - обвиняват те в недомислие; бездействаш ли - пропуснал си момента. Не остава нищо друго, освен занапред моята партия да се отдаде на полудрямка.

 

 

          Ц. Бакалов. Разликата между мене и Ст. Михайловски е тази, че той чрез писателството стана политик, а пък аз чрез политиката - писател.

 

 

          Кр. Пастухов. Един е кусурът на днешния строй: косато си с народа - не си на власт, когато си на власт - не си с народа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 2, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]