Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

 

ВЪЛКЪТ

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Нощта повдига бавно траурния креп,
  поръсен с утринни сълзи
  и в синята мъгла пълзи
  поток от труженици, поели път за хлеб.

   

  И въздухът е сякаш плътно напоен
  с въздишките на шумний град,
  които бликат и трептят
  по устните на сивия работен ден.

   

  А ето старий вълк завръща се пиян -
  на плячка бил е цяла нощ,
  където в празничен разкош
  той вдигал е стакан подир стакан.

   

  Бастон, дебела шуба, пура - всичко на място,
  а в замъглените очи
  банкерската душа звучи
  с единствената своя струна от злато.

   

  Мъглата вдига се. И цял в лъчи облян,
  гърми стохилядния град,
  а старий вълк - а старий свят
  отива да си легне гузен и пиян.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]