Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | публикуване

 

ЖЪЛТАТА ГОСТЕНКА

 

Христо Смирненски

 

 

   

  На тютюноработничките — безбройните робини на
  жълтата царица — туберкулозата

   

   

  Над сънния Люлин, прибулен
  с воала на здрач тъмносин,
  безоблачен залез запали
  сред своите тайнствени зали
  пожар от злато и рубин.

   

  И привечер летна наметна
  пак с траурен плащ рамена,
  градът приюти се в тъмата
  и тънка позлата в стъклата
  разля се на плахи петна.

   

   

  * * *

   

   

  А сред избичката мрачна, мрачна като робска орис
  стара ссухрена женица бди над дървений креват;
  пак очи с очи се срещат и премрежени от горест,
  търсят призрака нечакан - тъй незнаен, тъй познат
  А сред избичката мрачна тази вечер е последна,
  знаят го душите неми, знаят го и двете те:
  призрак властен и злокобен дебне тук с усмивка ледна
  и за бледата девица черна мрежа той плете.

   

   

  * * *

   

   

  И лежи тя все тъй скръбна, бледолика,
  тя - дете, познало старостта;
  влажният й теменужен поглед блика
  горестта на есенни цветя.

   

  Восъчно лице потънало сред гъсти,
  гъсти черносмолени коси,
  а ръката с тънки кехлибарни пръсти
  леко през завивката виси.

   

  Върху масичката в трепети безсилни
  лампата мъждука и дими
  и ритмично съска старият будилник,
  сякаш ситен зимен дъжд ръми.

   

  През прозорчето заглеждат се очите -
  вън живота празнично кипи,
  през прозорчето ухаят пак липите -
  ароматни цъфнали липи.

   

   

  * * *

   

   

  Ала демон зловещ е записал
  смъртен знак по смрачено чело
  и гнети безпощадната мисъл
  като тежко оловно крило.

   

  Тази нощ, тази нощ сребролунна
  и осеяна с бледи звезди,
  вледенени уста ще целунат
  изтерзани до болка гърди.

   

  Тъй е тежко, зловещо, печално -
  задушават се морни гърди
  и навън на кола погребална
  сякаш жълтия призрак седи...

   

   

  * * *

   

   

  А млада, толкоз млада тя е още!
  Обича в тоз живот и тя
  и нежността сребриста в лунни нощи,
  и огнения химн на любовта.

   

  Но с дъх отровен фабриката хладна
  погуби свежи младини
  и ето: вече хищница нещадна
  челото в смъртен полъх вледени.

   

  Душй я някакъв гигант стоманен
  до черна каменна стена...
  Навън ти, призрак мрачен и неканен!
  Навън!... О, въздух, въздух, Светлина!...

   

   

  * * *

   

   

  В миг изправя се тя смъртно бледа,
  тежко диша морна гръд,
  трескаво очи горят
  през косите, пръснати в безреда.

   

  Вик злокобен и сред полумрака
  стихват горестни слова -
  в ужас свежда тя глава,
  в ужас старата жена проплаква.

   

  Върху бледи устни бавно плъзва
  кръв на алени петна
  и сноп жълта светлина
  сред безжизнени очи помръзва...

   

   

  * * *

   

   

  И все тъй ритмично будилника съска,
  в гласа му злорадство звучи
  и мътната газена лампичка пръска
  студени, печални лъчи.

   

  А вън, пред прозорчето, с празничен крясък
  минават бездушни тълпи,
  а вън, посребрени от лунния блясък,
  лъхтят ароматни липи.

   

   

   

  „Работнически вестник“, 15 юли 1922 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]