Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

ЗИМА

 

Христо Смирненски

 

 

   

  В полунощ по стъклата девица незрима
  е докоснала с шепот уста -
  по стъклата дъхът на безцветната зима
  помразен е в сребристи цветя.

   

  А след пир, а след звън пак самотен и бледен
  приюти ме безмълвна тъма
  и под черно крило угнетен и приведен,
  препрочитам далечни писма.

   

  И възкръсват пак празнични приказки чудни,
  незабравена химна звучи
  и преплитат над мене лъчи изумрудни
  опечалени морни очи.

   

  Но в света любовта е усмивката сетна
  на поронена златна звезда
  и проблеснала, гасне над нас мимолетна
  с огнелика предсмъртна следа...

   

  И напразно редят се миражите тленни,
  призовали назад пролетта -
  в полунощ по стъклата блестят помразени
  сребросини бездушни цветя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]