Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

В ГЪСТО ЛЪЖЕ

 

Трифон Кунев

 

   

   В гъсто лъже
   славей глас извива;
   не е славей -
   млад овчарин свири:
   тежка жалба
   на сърце легнала,
   че се жени
   момку първо либе...
   Кръшна песен
   сърце покопнява,
   медна свирка
   дору проговаря:

    

   „Ситен росен
   за росица съхне,
   млад овчарин -
   по неверно либе.
   Дребен дъждец
   росен ще подмлади,
   друго либе
   момко ще залиби;
   млад овчарин
   либе ще си найде:
   тънкоснаго
   кумудно девойче;
   току сърце
   сам-само ще знае
   как ще дума
   момку луд-гидия
   знайни думи
   на незнайно либе...“

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  върни се | съдържание | продължи

   

Електронна публикация на 05. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]