Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

ПРИСТАНУША

 

Трифон Кунев

 

   

   Изгасняха
   шумните седянки;
   не се чуват
   песни и кавали...
   Сън обори
   момци повилняли
   и девойки
   кръщни песнопойки.
   Сън не фаща
   черноок гидия;
   в полумрака
   вратнята подпляснал
   уговаря
   либе пъстрополо -
   в мрачината
   белнало ръкави: -

    

   „Пристани ми,
   жалбо моя жива,
   хайде с мене
   в татковите двори.
   Там ще бъдеш
   мене свидно либе,
   мами - помощ,
   тату - бяла риза;
   на сестрица -
   кумудна другарка;
   а на сички -
   медена погача...

    

   Пристани ми,
   либе свилокосо, -
   три години
   верно те задирям:
   не забравяй
   сладки скришни думи;
   верни клетви,
   медени целувки“...

    

   Леко скръцна
   вратницата стара; -
   луд гидия,
   либето прегърнал,
   бързо скриви
   в улицата пуста.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Електронна публикация на 05. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]