Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

ЩО ЩЕ КОШУТА...

 

Трифон Кунев

 

   

   Ще що кошута във равно поле,
   девойче нощем - за студна вода?

    

   Закъсняло кумудно девойче,
   късна доба на студени извор;
   го завари лудо не годено,
   улови му дясната ръчица -
   тихо дума, леко отромоня:

    

   „Девойчице, мене наречена,
   години те диря по кладенци,
   година ми ниде не падаше:
   сега ми се сгода позгодила“...

    

   Ясен месец в облаци закри се,
   малко моме шъпне отмаляло:

    

   „Целувай, момко, повтаряй -
   недей ми белег оставя,
   че мама ще ме познае“...

    

   Що ще кошута във равно поле,
   девойче нощем - за студна вода.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  върни се | съдържание | продължи

   

Електронна публикация на 06. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]