Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

СИВА СОКОЛИНА

 

Трифон Кунев

 

   

   Стара майка дъщи си говори:

    

   „Мари изгоро - злочеста дъще, -
   на майка огън, на татка плавник -
   момите пеят, гора люлеят,
   а ти приглашаш през дребни сълзи;
   момите сеят кръстат босилек -
   градинките им за чудно чудо -
   от твойта, дъще, пустиня вее...
   Дали те змейко крилати либи,
   или ти болест яде сърцето?“...

     

    Със плач отвръща
    девойче мило:

    

   „И ази, мамо, насеях
   в градинка равен босилек;
   нали босилек не никна,
   ала топола извиши...
   На нея заран дохожда
   соколче, пиле юнашко;
   към назе милно поглежда,
   до пладне чака, очаква
   дано изляза от къщи -
   тогава да си отиде...
   Их, мале, майко рожденна,
   дали ми либе не иде
   със мене да се повиди“...

     

    Замилва майка злочесто чедо:

    

   Три години твойто либе как умряло -
   забрави го, свидна дъще, ожени се.“

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  върни се | съдържание | продължи

   

Електронна публикация на 06. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]