Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

ОТ ТИХАТА ЛЮБОВНА ПЕСЕН...

 

Трифон Кунев

 

 

От тихата любовна песен то задряма -
сърцето ми, - ала не бе заспало...
А тихо ти отмина - пръст на устни, -
забулена със брачно покривало.

 

И тихичко отмина. И сърцето,
измамено горчиво, не се чуди:
Ах, колко сняг нападал по цветята,
не сняг - избити пеперуди!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 01. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]