Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

ПРЕВАЛ

 

Трифон Кунев

 

   

   Верни кавали медени,
   доста девойки лъгахте
   вечер по буйни редници;
   доста невести карахте
   сълзи да ронят бисерни -
   жалба по младост фръкнала;
   доста вдовици мамихте
   мене да гледат по̀доко
   и да въздишат сироти;
   доста се ние ширихме
   редом по села о̀коле:
   сичко е, пусто, до̀време; -
   либе намерих кумудно,
   мами снашица шетърна,
   мене - стопанка по̀сърце...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  върни се | съдържание | продължи

   

Електронна публикация на 07. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]