Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

ПОСЛЕДНИ ДУМИ

 

Трифон Кунев

 

   

   Ясно слънце трепка и догаря,
   златен запад влаком побелява -
   неусетно здрач в поле припада.
   В огнен заник морен поглед къпи
   болна птичка - сирота девойка.
   Грижна майка милни думи слуша:

    

   Мила мамо, слънцето захожда,
   по небето трепна щът звездици;
   и седенки скоро ще да плавнат,
   ще засвирят медени кавали...
   Слушай, мамо - сладък сън ме бори,
   а не зная ще ли се събудя:
   на смъртта ми, майко, да повикаш
   сите момци, сичките девойки -
   мойта сватба нека да изпратят...
   Зарад сички дарове ще стигнат:
   тънки ризи, късани престилки,
   отбор кърпи, щарени чорапи.
   Първо либе, мамо, не забравяй -
   зарад него аз съм дар отбрала:
   сух босилек, тънка шита риза,
   свилен пояс, везани чорапи...
   Пришъпни му, че го аз прощавам,
   да си дири друго свидно либе;
   и кажи му, че съм за̀рек дала:
   мойте думи нему да не дума,
   моят пръстен нему да не дава“...

    

    Плахо трепкат по небе звездите;
    сън обори сирота девойка;
    грижна майка градом сълзи рони.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  върни се | съдържание | продължи

   

Електронна публикация на 07. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]