Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

Млад овчарьо, жи ти вяра...

 

Трифон Кунев

 

   

   Млад овчарьо, жи ти вяра,
   за сестрица ке ти бида:
   в темно лъже се обърках -
   изведи ме да си ида.

    

   - Ей, девойко, да те водя -
   стадото си ще изгубя:
   три сестри ми Господ даде,
   току нямам първа люба.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 07. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]