Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

НЕВЯНО, КИТКА БОСИЛЕК...

 

Трифон Кунев

 

   

   Невяно, китка босилек,
   Невяно, жалба голяма;
   защо не додиш, Невяно,
   що би от тебе измама?

    

   - Че как ще, либе, изляза -
   зора се сипна изгрея;
   до мене майка заспала -
   косата ми е под нея.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 07. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]