Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

НЕ ЖА̀ЛИ, ГОРО...

 

Трифон Кунев

 

   

   Не жа̀ли, горо, не жа̀ли,
   че рано есен превари;
   не жа̀ли, ази да жа̀ля -
   и мене есен попари.

    

   Не жа̀ли, горо, не жа̀ли -
   на теб ще листе покара;
   а как шъ ази забрави
   от либе пуста невяра...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 07. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]