Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

НОЩТА СЕ ПРИБЛИЖАВА

 

Трифон Кунев

 

 

Нощта се приближава. Здрач припада
и стели се безшумно окол нас;
Нощта се приближава със въздишки; -
о, скръбен час, за тихи сълзи час...

 

Припада здрач. Из миналото мъртво
въстават плахи сенки окол нас
и плахо си отиват със въздишки; -
о, скръбен час, за тихи сълзи час...

 

Дете, да плачем горко. Здрач припада
и стели се безшумно окол нас;
нощта приспива ни с въздишки; -
о, скръбен час, за тихи сълзи час...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 01. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]