Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

ЕЛА, ДЕВОЙКО

 

Трифон Кунев

 

 

Ела, девойко - с белоснежните ръце
свържи покъсаните корди в моето сърце;
и сладкий химн на Любовта всевечна
запей; и младост бистротечна

 

във тъмен блян унесена приспи.

 

Ела, девойко - със коралови уста
донес ми сън и насъне смъртта:
аз искам тихичко живот да изживея
и тихичко самотен да изтлея

 

на нашата Любов под тъмните липи...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 01. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]