Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

 

ПОЛЪХНА ТЪЖНА ЕСЕН

 

Трифон Кунев

 

 

Полъхна тъжна есен, зима се зададе
повея смърт над момини градини:
цветята ще посърнат...
Скърбиш ли зарад бедните цветя,
девойко свилокоса?
О, вгледай се през моите очи
в душа ми -
там пролет лучезарна се задава:
от теб - за тебе...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 01. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]