Трифон Кунев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | българска литература

 

СКОРО ЗИМНО СЛЪНЦЕ...

 

Трифон Кунев

 

 

Скоро зимно слънце ще изгрее:
смърт за прѝзрачната красота -
скоро леден вихър ще отвее
моя блян в незнайна висота.

 

И със няма болка дървесата
ще заронят бели цветове -
скреж: измама пращат небесата
на сърца, които смърт зове.

 

Цвят по вишните? - Напразно - то е скреж:
зимно утро със неверний си копнеж...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 01. септември 2021 г.
Публикация в кн. „Стихове“, Трифон Кунев, Изд. „Омайниче“, С., 2015 г.

©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]